Завдання ДОЗ

Департамент охорони здоров'я

Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації є обласним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення у життя державної політики в галузі охорони здоров'я, а також несе відповідальність за стан і розвиток галузі.

Основними завданнями управління є:

Розроблення обгрунтованих пропозицій щодо реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я;

Координація та контроль за виконанням державних програм охорони здоров'я, зокрема профілактики захворювань, надання медико-санітарної допомоги;

Організація надання державними та комунальними закладами охорони здоров'я гарантованої безоплатної медичної допомоги населенню;

Організація надання медичної допомоги у невідкладних та екстремальних ситуаціях;

Розроблення заходів щодо профілактики та зниження захворюванності, інвалідності та смертності населення;

Організація в межах своїх повноважень підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації медичних і фармацевтичних працівників, удосконалення їх знань та практичних навичок.

Управління охорони здоров'я відповідно до покладених на нього завдань:

Бере участь у реалізації державної політики в галузі охорони здоров'я;

Забезпечує додержання установами і закладами охорони здоров'я, іншими підприємствами, установами, організаціями, що належать до сфери його управління, прав і свобод громадян угалузі охорони здоров'я;

Здійснює цільові та перспективні програми охорони здоров'я, готує пропозиції щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку охорони здоров'я, опрацьовує заходи, спрямовані на реформування галузі;

Організовує та проводить акредитацію закладів охорони здоров'я сфери його управління;

Здійснює координацію діяльності закладів охорони здоров'я, установ і закладів державної санітарно - епідеміологічної служби, що належать до сфери його управління, з питань діагностики, лікування і профілактики захворювань, формування здорового способу життя, охорони території області від занесення і поширення карантинних та інших інфекційних

захворювань, забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення;

Організовує вивчення впливу довкілля на здоров'я людини, розробляє заходи, спрямованні на недопущення щкідливого впливу факторів довкілля на здоров'я людини, бере участь у визначенні напрямів та проведенні разом с центральними та місцевими органами виконавчої

влади, органами місцевого самоврядування роботи із запобігання хворобам, а також зниження захворюваності, інфалідності та смертності населення;

Вивчає, оцінює і прогнозує показники стану здоров'я населення;

Здійснює організаційно- методичне керівництво та координацію роботи державної служби медицини катастроф;

Забезпечує проведення медико - соціальної експертизи та надання реабілітаційної допомоги населенню;

Реалізовує державну політику з питань гарантованого медикаментозного забезпечення населення; Координує забезпечення лікарськими засобами населення, визначає потребу в них, створює базу необхідних даних для вирішення питань інформування працівників закладів охорони здоров'я і населення про лікарські засоби та імунобіологічні препарати, дозволені до

застосування;

Забезпечує додержання встановленого порядку надання пільг щодо відпуску громадянам безоплатно, або на пільгових умовах медикаментів та імунобіологічних препаратів.