Деякі питання стосовно МСЕК

Деякі питання стосовно МСЕ

    • Питання: Якими медичними установами розглядається питання про встановлення інвалідності у повнолітніх та неповнолітніх осіб?

Відповідь: Відповідно до ст. 7 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні" інвалідність повнолітніх хворих встановлюється медико-соціальними експертними комісіями (далі - МСЕК), а неповнолітніх - лікарсько-консультативними комісіями лікувально-профілактичних закладів.

    • Питання: До якого віку встановлюється категорія „дитина-інвалід"?

Відповідь: Відповідно до ст. 7 Закону України „Про реабілітацію інвалідів в Україні" категорія „дитина-інвалід" встановлюється особам у віці до 18-ти років.

    • Питання: Порядок направлення для огляду хворого у МСЕК?

Відповідь: Відповідно до п. З Порядку організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.1994 р. № 221) направлення для огляду хворого у МСЕК видається лікарсько-консультаційною комісією відповідного лікувально-профілактичного закладу за формою затвердженою МОЗ, після клінічних досліджень, що підтверджують стійкий чи необоротний характер захворювання, а також у тому разі, коли хворий був звільнений від роботи протягом 4-х місяців з дня настання тимчасової непрацездатності чи протягом 5-ти місяців у зв'язку з одним і тим же захворюванням за останні 12-ть місяців, а хворий на туберкульоз - протягом 10-ти місяців з дня настання непрацездатності.

    • Питання: Огляд хворих у МСЕК проводиться за місцем лікування чи проживання хворого?

Відповідь: Відповідно до п. 4 Порядку організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.1994 р. № 221) огляд хворих у МСЕК проводиться за місцем проживання або лікування з пред'явленням паспорта чи іншого документу, що посвідчує особу, та направлення зазначено у п. З цього Порядку. Якщо хворий за станом здоров'я з'явитися на МСЕК не може, огляд проводиться вдома або в стаціонарі, де він перебуває на лікуванні.

    • Питання: З якого часу встановлюється інвалідність у разі визнання хворого інвалідом?

Відповідь: Відповідно до п. 7 Порядку організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 04.04.1994 р. № 221) у разі визнання хворого інвалідом інвалідність встановлюється з дня надходження до МСЕК документів, на підставі яких приймається відповідне рішення.